• Фирма Братя Пашев
 • Фирма Братя Пашев

Цели и дейност

Основните дейности и цели на фирма „Братя Пашев” ООД включват:

 • Консултантска дейност

- комплексно планиране при създаването на нови фирми в производството на гъвкави опаковки с флексо и дълбок печат както и в рециклирането на различни видове отпадъци и усъвършенстване на съществуващи предприятия.

 • Търговска дейност

- обслужване на българските производители на гъвкави опаковки с всичко необходимо - машини и съоръжения, материали и консумативи.
- обслужване на българските фирми преработващи различни видове отпадъци
- Продажба на български опаковъчни материали и готови опаковки в чужбина.

 • Технически сервиз

- предлагане на специализиран технически съвет и сервиз, помощ и обучение от специалисти на водещи чуждестранни фирми.

 • Иновации

- внедряване на нови технологии, машини, съоръжения и материали при производителите на гъвкави опаковки и оползотворяването на технологични пластмасови и други отпадъци.

 • Обучение и квалификация

- На база своята практика и натрупания опит ние се ориентирахме към няколко основни направления: полиграфия (флексо- и дълбок печат), технология на полимерите, рециклиране, техник на компютърни системи и други с цел повишаване квалификацията и компетентността на персонала от бранша и подготовка на кадри в тази област.

 • Братя Пашев ООД разполага с модерна сграда предвидена за бизнес и учебен център

- В семинарните зали се организират семинари и дни на отворените врати с браншови фирми и наши Европейски партньори.

 • Семинарни зали оборудвани е с учебни и технически пособия за провеждане на срещи и семинари от най-високо равнище.

- Сградата разполага с лоби бар и помещения за организиране на кетъринг:

 • семинари
 • фирмени събрания
 • бизнес срещи на регионално, национално и международно ниво
 • коктейли
 • Учебна зала

- Предлагаме нужните учебни пособия за провеждане на качествени осигурени с удобства обучения (занятия). Осигуряваме български и чуждестранни специалисти чрез нашите браншови европейски партньори за провеждане на тематични семинари, обучения и практически занятия.

Ние ви предлагаме опит и компетентност - гаранция за вашия успех!

Заедно в бъдещето с нашите идеи, технически решения и продукти!

Ние сме Вашият партньор!