• Фирма Братя Пашев
 • Фирма Братя Пашев

Фирмена програма

Всичко за флексо печат, дълбок печат, производство на гъвкави опаковки и рециклиране и обучение и квалификация:

 • Техническа консултация и сервиз
 • Мастила и лакове на спиртна основа за флексо и дълбок печат ROTOFLEX Швейцария
 • Мастила и лакове на водна основа за флексо печат ARCOLOR Швейцария
 • Разредители за печатарската и химическата индустрия
 • УВ-мастила и лакове
 • Лепила за каширане MORCHEM Испания
 • Студени и топли лепила
 • Биаксиално ориентирано полипропиленово фолио
 • Каст полипропилен
 • Полиестeрно фолио
 • Специални фолия
 • Добавки и мастербачи за екструзия
 • Дълбокопечатни цилиндри SWG Германия
 • Въздушни цилиндри SWG Германия
 • Лазерно гравирани слиив цилиндри SWG Германия
 • Преге валове SWG Германия
 • Хромирани растервалове SWG Германия
 • Гумирани валове и слиив цилиндри SWG Германия
 • Форматни слиив цилиндри
 • Керамични растер валове PRAXAIR Германия/Италия
 • Камерни ракелни системи BPI FLEXO Дания
 • Устройства за топла микроперфорация на фолия BPI FLEXO Дания
 • Устройства за макроперфорация на фолия MÜNSTER ELECTRONICS Германия
 • Уплътнители за камерни ракелни системи
 • Ракелни ножове за флексо и дълбок печат SWEDEV Швеция
 • Инсталации за производство на различни видове фолиа BRÜCKNER Германия
 • Флексопечатни и дълбокопечатни машини
 • Машини за автоматично изпразване на торби с гранулат LABORSAVE Израел
 • Каширащи и лакиращи машини
 • Екструдери и ролорезачни машини
 • Конфекциониращи автомати HUDSON SHARP Белгия
 • Фотополимерни инсталации
 • Третиращи устройства за фолиа
 • Дозиращи и смесващи инсталации за мастила
 • Измиващи и дестилиращи инсталации
 • Инсталации за оползотворяване на органични съединения в атмосферния въздух чрез изгаряне RELOX Германия
 • Монтажни устройства за клишета
 • Помпи и вискозиметри
 • Спомагателни материали: каталози PANTONE, уреди за определяне на точния пренос на мастило при растер валове, маркери за определяне на степента на третиране и други.
 • Резервни части за всички видове машини

Рециклиране:

Фирма VECOPLAN Германия  - www.vecoplan.de

Шредери, разцепващи машини, транспортна техника, сепарираща техника, сито техника, складова и дозираща техника, съвети, планиране, конструкции, комплексни проекти за преработка и ефективно използване на отпадъците.

Фирма MAS Австрия - www.mas-austria.com

Инсталации за сушене и сухо почистване на пластмасови отпадъци, екструдери/гранулатори за преработка на пластмаси.

Фирма KREYENBORG GROUP Германия  - www.kreyenborg.com

Различни видове филтри за екструдери, гранулиращи системи и екструзионни принадлежности.

Доверете се на продуктите, машините и технологиите предлагани от фирма „Братя Пашев“ ООД - гарант за Вашия успех!